Papirol

Papirne kese natura sa prozorom

papirnate vrečke za moko

Papirne kese štampamo u jednoj ili više boja sa visokim kvalitetom.

Mogućnost štampe istovremeno sa izradom kese, što omogućava štampanje po celoj površini kese, uključujući i dno kese, po želji i unutar kese.

Mogućnost štampe na gotovim kesama, što omogućava štampanje manjih količina.

Štampa na kesama

Papirne kese štampamo u jednoj ili više boja sa visokim kvalitetom.

Mogućnost štampe istovremeno sa izradom kese, što omogućava štampanje po celoj površini kese, uključujući i dno kese, po želji i unutar kese.

Mogućnost štampe na gotovim kesama, što omogućava štampanje manjih količina.

Tehnike štampe:

  • višebojna flekso štampa sa linije na svim vrstama papirnih kesa

  • višebojna sito ili flekso doštampa na svim vrstama papirnih kesa

Štampa:

  • beskonačna ili pozicionirana, višebojna štampa, sa jedne ili obe strane

  • po celoj površini, sa jedne ili obe strane, takođe u bočnim ivicama i dnu kese

Naziv izdelka
Standardna dimenzija(A + 2 x C x B)
Pakiranje
4721 PAPIRNA KESA – ČETVRTASTO DNO, M
8 + 5 x 19 cm
1000/100 kom
4722 PAPIRNA KESA – ČETVRTASTO DNO, S
8 + 5 x 24 cm
1000/100 kom
4723 PAPIRNA KESA – ČETVRTASTO DNO, V
10,5 + 6,5 x 27,5 cm
1000/100 kom

Pričnite uporabljati prijazno embalažo!